Bestyrelsen, vedtægter mv.
Vores ordenregler
Vi mener vi lever op til forordningen. Linket henviser til Datatilsynets vejledning. Se mere om vores datahåndtering under "Bestyrelsen..." i menuen.

Medlemmer


Foreningen dækker 91 parceller i Fløng, der ligger i Høje-Taastrup kommune, vest for København - postnummer 2640 Hedehusene.


Foreningen omfatter følgende adresser:


Bavneåsen 2 - 58 (kun lige husnumre)

Hovmarken 1 - 35 (lige og ulige) og 39 - 89 (kun ulige) [nr. 37 findes ikke!]


Disse ejendomme har medlemspligt i Grundejerforeningen jf. tinglyst servitut på den enkelte ejendom.


Vi fører medlemskartotek med oplysninger om navn, adresse samt betalingshistorik. Kassereren og formanden har adgang til disse oplysninger, der er beskyttet af kodeord.


Kontingent forfalder årligt den 30/6 og dækker indeværende år. Kontingentet, der er vedtaget på generalforsamlingen, udgør p.t. 500,00 kroner årligt.


Grundejerforeningen omdeler faktura i maj/juni måned udskrevet til senest oplyst ejer/e, og vi skal bede om at få oplyst hvis der er skiftet ejer/e.

Bestyrelsen

Vores vedtægter:

Navn og Adresse

Telefon

På valg

Formand

Erik Matthiesen

Hovmarken 63

4020 3082

2020

Næstformand

Tom Nymand Pedersen

Hovmarken 30

4656 2190

2020

Kasserer

Tommy Rosenlind

Bavneåsen 40

2611 0537

2021

Bestyrelsesmedlem

Kurt Holtermann

Bavneåsen 48

4656 0173

2020

Bestyrelsesmedlem

Søren Hindkjær

Hovmarken 29

4656 5988


2021

Suppleant

Allan H. Andersen

Hovmarken 4

2251 9975


2021

Revisor

Ole Brinkbæk

Hovmarken 41

4659 1490

2020

Revisorsuppleant


Vakant


2021


Der afholdes minimum 3 bestyrelsesmøder årligt. På møderne deltager de valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne. Der kan inviteres andre til at deltage i møderne, eventuelt alene i en del af mødet.


Bestyrelsen arbejder efter denne forretningsorden:    


0. Konstituering af bestyrelsen og godkendelse af referat fra generalforsamlingen (kun hvis det er første møde efter generalforsamling)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Formanden orienterer om nyt

3. Kassereren giver en status på regnskabet

4. Øvrige deltagere orienterer

5. Eventuelt

6. Fastlæggelse af næste møde


Vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. November 2003.Bankforbindelse mv.


Grundejerforeningen bankforbindelse er:


Danske Bank A/S

Taastrup Afdeling

Taastrup Hovedgade 107

2630 Taastrup

Regnr.:   3129

Konto:    0006196187

IBAN:     DK79 3000 0006 1961 87


Vores CVR-nummer: 25 89 49 95


Lokalplan


Vores grundejerforening er omfattet af Lokalplan 5.05.2 i Høje-Taastrup Kommune - du finder et direkte link via billedet herunder.